MSY-KT18VF

฿29,900.00

ยี่ห้อ มิตซูบิชิอิเล็คทริค ระบบ อินเวอร์เตอร์ ขนาด 17,742 BTU

แคตตาล็อกออนไลน์

ช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติม

ปุ่มสั่งซื้อไลน์ทักแชทเลย