ร้อนนี้ฟรีค่าไฟแอร์แคเรียร์

ฟรีค่าไฟที่สิทธิโชติแอร์

ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ กับแอร์แคเรียร์ ที่สิทธิโชติแอร์

มาแล้วค่ะ 1 ปีมีครั้ง “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่นที่ 4” คืนค่าไฟให้ฟรี 2 เดือน* สูงสุด 2,428 บาทเมื่อซื้อแคเรียร์ XInverter Plus 2022 มาร่วมท้าพิสูจน์ประหยัดได้จริง ไปกับแคเรียร์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565 ซื้อแอร์แคเรียร์ รุ่น X INVERTER กับ สิทธิโชติแอร์ก็ได้สิทธิ์ ฟรีค่าไฟ ด้วยนะคะ

วิธีลงทะเบียน ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ

สอบถามรายละเอียด

โทร. : 099-310-555  (จันทร์-อาทิตย์ 8.30 – 17.30 น.)
Line@ : @stcair (จันทร์-อาทิตย์ 8.30 – 17.30 น.)

เงินคืนที่จะได้รับ

ขนาด 9,200 BTU = 740 บาท
ขนาด 12,200 BTU = 1,045 บาท
ขนาด 18,000 BTU = 1,542 บาท
ขนาด 20,400 BTU = 1,883 บาท
ขนาด 25,200 BTU = 2,428 บาท

เงื่อนไข การร่วมแคมเปญ

 1. ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น Xinverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU 18,000 BTU 20,400 BTU และ 25,200 BTU เท่านั้น รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I, 42TVAB018-W-I,42TVAB024-W-I,42TVAB028-W-I เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I, 42TVAB018-B-I,42TVAB024-B-I,42TVAB028-B-I เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I, 42TVAB018-O-I,42TVAB024-O-I,42TVAB028-O-I เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I, 42TVAB018-P-I,42TVAB024-P-I,42TVAB028-P-I เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I, 42TVAB018-G-I,42TVAB024-G-I,42TVAB028-G-I
 2. ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนเรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
 3. ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ
 4. “เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี
 5. ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
 6. ผู้ร่วมรายการต้องยินยอมให้หน้าบัตรประชาชนกับทางบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย
 7. ชื่อในบัตรประชาชน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทย, กรุงศรี)
 8. บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
 9. สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 10. สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น
 11. ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง ใส่ขนาด BTU ผิด หรือข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่อนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 12. การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี และ ในกรณีขอเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง สามารถขอได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 13. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้
 14. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ได้ที่ 1454 กด 5 หรือ Line@ : @CarrierPromotion เท่านั้น
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus เท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว และ สองดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน เป็นจำนวน 2 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น Xinverter Plus ขนาด 9,200-25,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
 17. ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร, อีเมลล์ ภาพบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 18. ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ
฿17,900.00

Carrier

42TVEA028

฿33,900.00

Carrier

42TVEA024

฿29,900.00

Carrier

42TVEA018

฿24,900.00

Carrier

42TVEA016

฿22,900.00

Carrier

42TVEA013

฿17,900.00

Carrier

42TVEA010

฿16,900.00

Carrier

42TVDA028A

฿32,900.00

มีคำถาม สอบถามเราใช่ไหม ?